گزارش درس غیر حضوری چهارشنبه ۱۳دی

⚠️با توجه به شروع ساعت آموزشی از ۱۲ مورخ ۱۳دی ۱۴۰۲و حمایت از همکاران این طرح درس صرفا در اختیار استاد بزرگوار جناب آقای فراز مند قرار گرفته شد که با صلاحدید و انتخاب ایشان در گروه دانش آموزان قرار گیرد یا نه،و گزارش هم صرفا به سبب قولی که به استاد گرانقدر جناب آقای علی اکبریان داده بودم تنظیم و به اشتراک گذاشته شد.

کلاس با پیشگفتاری چند حدود ۱:۴۴ به صورت فایل صوتی سپس  یک انیمیشن کوتاه و در نهایت فایل صوتی دیگری در توضیح آنچه هدف مربی از ارائه انیمیشن بود قرار داده شد و در آخر نوشته های منتخب متربیان عزیز به امید آنکه در گروه دانش آموزان من باب تشویق و دعوت به فعالیت بهتر بقیه ی عزیزان هنر آموز باشد تقدیم شد،امید است که خدا از بنده راضی باشد.

⚠️ازآنجایی که عکسی برای ارائه  وجود ندارد به ارسال نوشته های عزیزان قناعت می کند که اثر هر کس ردی زیبا از حضور آنان است اما ممکن است بر من خرده گیرند که چرا این نوشته ها در ورق پاره ایی کوتاه و نامنظم نشانده شده امیدم آنست که هنر آموزان بیاندیشند نوشتن نیازی به داشتن چیزی خاص ندارد بلکه می شود در همه ی مراحل زندگی با ساده ترین چیزها از زنده ماندن لذت برد ،امید روزی را دارم که دانش آموزم زمانی که نیاز دارد به یاد بیاورد با تیکه کاغذی پاره هنر نوشتن را تمرین کرده است

 

 

 

و… که حدود سی و سه داستان انتخاب کرده بودم ولی به خاطر اینکه در سایت نمیشه همه را انتخاب کرد و گذاشت تعدادی از آنرا در آلبوم چند رسانه آیی گذاشته ام

اخبار مرتبط