گزارش بازی حیاطی – پایه دوم – ۱۷ آبان ۱۴۰۲

به نام خدا

با عرض سلام

گزارش بازی حیاطی پایه دوم در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲

دانش آموزان در حیاط مدرسه دو بازی انجام دادند شامل وسطی و شوت یک ضرب . از مزایای این بازیها تحرک زیاد و نشاط و شادابی دانش آموزان در حین دو بازی و بهبود و تقویت سرعت عمل آنها می باشد .

 

 

اخبار مرتبط