گزارش اتاق بازی هفته سوم اسفند

بسمه تعالی

چهارشنبه:ملوان و کوسه

در این بازی تاتامی روی زمین قرار میگرفت ک به عنوان کشتی گروهی ک ملوان بودند در آن قرار میگرفتند و بیرون از تاتامی گروهی دیگر ک کوسه شده بودند می ایستادند و این دوگروه باید طرف مقابل را به سمت خود کشیده تا بتواند به سمت خود جذب کنند تا افراد یک گروه تعدادشان کم شده تا تمام شوند.

 

شنبه:کیسه و توپ

در این بازی نو آموزان درون یک کیسه ایستاده و باید تعادل خود را حفظ کرده تا زمین نخورند و در همین حین باید توپ هایی ک جلویشان قرار داده میشد را ب سمت دروازه شوت میکردند.

 

یکشنبه:سیب زمینی داغ،وسطی

این بازی یک بازی گروهی و پرنشاط است ک نو اموزان دور هم نشسته و یک توپ را در وسط قرار داده و ب سمت یکدیگر هل میدهند و مقدار زمان زیادی نباید توپ دست کسی باشد.

دوشنبه:شهربازی

سه شنبه:حمل توپ با قاشق

این بازی همانطوری ک از اسمش پیداست نو اموزان میبایستی در یک ردیف ایستاده و قاشقی ک در دهان خود گذاشته بودند و یک توپ در روی انها قرار داشت حرکت کنند تا انتهای زمین جوری ک توپ ها نیوفتند.

 

چهارشنبه:هدف گیری با توپ

در این بازی تعداد ماشین هایی در روی لبه دیوار قرار میگرفت و همینطور خطی مشخص میشد ک باید از پشت ان خط توپ هارا به سمت ماشین ها پرتاب میکردند تا درون استخ

ر توپ بیوفتند.

اخبار مرتبط