گزارش اتاق بازی هفته آخر بهمن و ابتدای اسفند

بسمه تعالی
دوشنبه:زو سرعتی
در این بازی نو آموزان با کشیدن زو به طرف تیم مقابل رفته و چیزی ک این بازی را متمایض میکرد این بود ک باید یک توپ در هنگام برگشت با خود برمیگرداندند.

سه شنبه:خروس جنگی
این بازی یک بازیه تعادلی و قدرتی میباشد ک نوآموزان میبایستی روی یک پای خود ایستاده و مقابل دیگری قرار گرفته و هرکس بتواند با هل دادن اتفاقی ایجاد کند تا جفت پای آن فرد روی زمین قرار بگیرد بنده است.

شنبه:سنجاب سرعتی
در این بازی یک سری کله قندی روی زمین قرار گرفته و نردبان طنابی استفاده شده ک‌نو آموزان ابندا باید به دو گروه تقسیم میشدند و سپس از کله قندی ها به صورت زیگزاگ عبور کرده و از طناب بالا رفته و هنگامی ک دست آنان به اخرین پله طناب خورد برگردند.

یکشنبه:دو ماراتن
این بازی ک نوعی ورزش برای سلامت جسمانی نو آموزان است فراهم شده تا آنان بتوانند در کنار دوستان خود بدوند و لذت ببرند.

دوشنبه:هندبال
نو آموزان در این بازی به دو گروه ۵ نفره تقسیم میشدند و با قوانین این بازی ک گفته میشد آشنا میشدند و سپس شروع به بازی میکردند

چهارشنبه:پلیس مهربان
در این بازی جذاب نو آموزان گرد هم نشسته و سپس فردی انتخاب میشود ک باید با دقت افراد نشسته را به خاطر بسپارد و سپس بیرون از کلاس رفته تا ۲ نفر جای خود را در آنجا تغییر دهند و سپس اجازه ورود داده تا نو آموز بتواند تغییرات را پیدا کند.

اخبار مرتبط