گرامیداشت هفته کتاب/دبستان ۲ دخترانه/۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲

🧕🏻📚دختر خانم های دبستان ۲ به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی میزبان مهمانی ویژه و محترم بودند.

امروز نویسنده‌ی کتاب های: استاد،تیله‌های شیشه‌ای و … سرکار خانم شایان پویا در بین ما حضور داشتند.

💭در شروع این دیدار ایشان کلمه‌ای روی تخته نوشتند و دخترانمان کلماتی را درباره آن گفتند. تا تخته‌ی سبزرنگ کلاس به رنگ سفید درآمد.

📝حال وقت آن رسید تا با کلمات منتخب،جملاتی بنویسند.ایشان از دخترانمان خواستند تا با جملات، شعری کوتاه بنویسند.باورکردنی نبود که بعد این فعالیت کوتاه،شعرهای زیبایی در کلاس خوانده شد.😊

💡وقتی دانش آموزان مشتاق راه نویسندگی شدند،ایشان از شروع راه خودشان گفتند…

از یک استاد  که خونشان شد امنیت ایران…

ایشان از شاگردان استاد شهریاری بودند و بعد از ترور ایشان،خاطراتشان را به رشته تحریر درآوردند.

📖از نقش مطالعه و اهمیت خاطره نویسی صحبت کردند تا دختران مستعد ما هم در این راه،قدم بردارند.

🇮🇷به امید به ثمر نشستن استعدادهای دختران میزانی🇮🇷

اخبار مرتبط