کمک های بصری در یادگیری دانش آموزان (۱۴۰۱/۱۱/۳۰)

کمک های بصری در یادگیری دانش آموزان بسیار موثرند چون ما از طریق دیدن بیش از هر حس دیگری اطلاعات دریافت می کنیم .

خوشنویسی از جمله هنرهای سنتی ایرانیان است که از دیر بازدراین سرزمین وجودداشته هر بیننده ای را مجذوب زیبایی خود می کند.اما زیبایی و جنبه تزئینی خط تنها یک بعد این هنر است وبعد دیگران خوش خطی و خوانایی است که لازمه جامعه است.

یکی از محرکهای لازم برای علاقمندی دانش آموزان به زیبا نویسی مهارت دیدن خط خوش نویسان معاصر باشد.

بالابردن مهارت بصری دانش آموزان به این معنی که دانش آموزان علاوه بر تمرین نوشتن باید با انواع خطوط خوشنویسی آشنا شوند دیدن کتابهای خوشنویسی و بازدید از نمایشگاههای خوشنویسی از راههای ارتقای مهارت بصری خوشنویسی هست.

من کتابهای خوشنویسان معاصر را به کلاس زیبا نویسی آورده و در معرض دید دانش آموزان قرار دادم و هدف دیدن اتصالات حروف به یکدیگردر این کتاب ها بود  

کمک های بصری در یادگیری دانش آموزان بسیار موثرند چون ما از طریق دیدن بیش از هر حس دیگری اطلاعات دریافت می کنیم .

اخبار مرتبط