کلاس ژیمناستیک

کلاسهای ژیمناستیک برای اولی ها همراه با بازی های هدفمند وبازی های حسی حرکتی طراحی شده که بچه ها ضمن فعالیت بدنی وآموزش حرکات اولیه وپایه شور ونشاط هم داشته باشن

اخبار مرتبط