کلاس ورزش – دبیرستان پسرانه

دانش آموزان پایه هفتم با مقدمات ورزش های گروهی مانند والیبال و هندبال آشنا می شوند تا با توجه به علاقه و استعداد خویش در سال های آینده به صورت حرفه ای ورزش مورد علاقه خود را دنبال کنند
آموزش و تمرینات «والیبال» شامل: قوانین و مقررات والیبال – گاردها- پنجه – ساعد – ترکیبی پنجه و ساعد – انواع سرویس‌ها و خطاهای آن – چرخش‌ها – خطای عرضی و طولی – چرخش‌ها با ۲ پاسور – سرویس همراه با دریافت و کنترل دریافت – دریافت توپ‌های بلند و رساندن آن به پاسور – اسپک و سه‌گام – اسپک از منطقه ۲، ۳ و ۴ – پاس پشت و ساعد پشت – دفاع یک‌نفره از منطقه ۲ و ۳ و ۴ و طرز ایستادن در زمین
آموزش و تمرینات «هندبال» شامل: قوانین و مقررات هندبال- پاس و دریافت – پاس نیزه ای و شوت نیزه ای ثابت – شوت جهشی (تک گام، دو گام و سه گام) و خطای رانینگ – شوت ۳ گام در گوش ها – دریبل کوتاه و بلند – خطای دبل – دریافت در حال حرکت، دریبل بلند و شوت سه گام در نقاط مختلف- پاس بلند و پاس مچی (فشاری) – نحوه جاگیری در حمله و پُست های هندبال در حمله – نحوه جاگیری در دفاع و معرفی انواع دفاع در هندبال – دوبل کردن در هندبال (شش گام) و کول پاس – جفت موافق و مخالف – دفاع فردی (یک در مقابل یک) – جفت موافق و مخالف دوبل – دست رد کردن و دوبل آن – لی زدن موافق و مخالف – چرخاندن توپ (یک نفره، دونفره و سه نفره) – دفاع یک مقابل یک پیشرفته – حمله و دفاع یک در مقابل یک با یک یار خنثی – نحوه چرخاندن ۱ – ۵ در حمله – حرکت موازی (پیستونی) دونفره و سه نفره – حرکت موج زدن در چرخاندن – دفاع ۵ – ۶ – ضد حمله – چرخش های خط زن و آموزش دروازه بانی – دفاع ۱ – ۵ – ضربدر دونفره و سه نفره
آموزش و آزمون «آمادگی جسمانی» شامل: دراز و نشست، بارفیکس، پله و انعطاف‌پذیری

اخبار مرتبط