کلاس هدیه های آسمانی – پایه دوم – ۵ آذر ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام

امروز در کلاس هدیه های آسمانی درس چهارم (مهربان تر از مادر) تدریس شد و بچه ها بصورت گروه های دو نفری روخوانی درس را انجام دادند و در مورد آیه “هو ارحم الراحمین” و اینکه خداوند مهربان ترین مهربانان است با بچه ها گفت و گو شد و همچنین در مورد اینکه بچه ها در جهت مهربانی با پرندگان چه کارهایی را باید انجام دهند بحث و گفت و گو شد و در نهایت شعر آخر درس چهارم  بصورت فردی و گروهی خوانده شد و با همفکری و نظر بچه ها نام این شعر را ” خالق زیبایی ها ” گذاشتیم.

اخبار مرتبط