کلاس های هنری – ۲ اسفند ۱۴۰۱

ختر خانم های دبستان میزان در کلاس های هنری که روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می گردد،با اشتیاق شرکت می کنند.
کلاس های هنری به همت انجمن محترم اولیا در ساعات بعد از مدرسه تشکیل می شود.
تصاویری از هنرنمایی دخترانمان را تماشا بفرمایید.

اخبار مرتبط