((کلاس قرآن پایه اول-۵ دی))

درس چهارم: سوره ناس

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

در کلاس قرآن امروز فعالیتهای ذیل انجام شد

۱/مرور و تمرین مجدد سوره عصر بهمراه صندلی بازی توسط دانش آموزان

۲/مرور نمایش عروسکی هفته قبل (نمایش پلنگو و برادر تنبل در کلاس مجازی )و بیان داستان توسط خود دانش آموزان و تمرین سوره ناس

۳/اجرای نمایش خانواده موفق توسط خود گل پسرها

۴/آموزش مفهموم شیطان و ، وجود آن در زندگی

۵/گفتگو جمعی با دانش آموزان و آموزش مفهوم وسوسه

۶/آموزش مفهوم کلمه (اعوذبالله من الشیطان الرجیم)

۷/آموزش راههای فریب شیطان (دعوت به تنبلی)

اخبار مرتبط