کلاس فوتبال(گزارش چهارم) ـ پایگاه تابستانه ـ دبستان پسرانه میزان دوره ی اول

سلام و عرض احترام خدمت اولیای گرامی 

در روز یکشنبه ، بچه ها چند دقیقه ای با حلقه های چابکی تمرین تقویت و هماهنگی عصب و عضله انجام دادند.بعد از آن به آقا پسرها نحوه ی کنترل سینه آموزش داده شد که بچه ها دقایقی به صورت دو نفره باهم کنترل سینه را تمرین کردند.

 

در روز سه شنبه ، باز هم بچه ها دقایقی را با حلقه های چابکی به انجام تمرین هماهنگی عصب و عضله پرداختند.بعد از آن کنترل ران پا و کنترل کف پا آموزش داده شد که گل پسرها دقایقی به صورت دو نفره این دو کار را با هم تمرین کردند.

در پایان دو جلسه هم دقایقی به بازی فوتبال پرداخته شد.

اخبار مرتبط