کلاس فوتبال(جلسه ی پنجم و ششم)ـ پایگاه تابستانه ـ ۲۵ تیرماه

گزارش کلاس فوتبال(سومین گزارش)

جلسه پنجم و ششم

سلام و عرض احترام خدمت اولیای گرامی

در جلسه پنجم نحوه ی مهارت کنترل بغل پا به دانش آموزان آموزش داده شد.بعد از توضیحات داده شده توسط مربی ، بچه ها در قالب گروه دو نفره به تمرین کنترل بغل پای زمینی و هوایی پرداختند.

در جلسه ی ششم ضمن مرور مهارت کنترل بغل پا ، موضوع هماهنگی عصب و عضله برای بچه ها توضیح داده شد که بعد از آن بچه ها به تمرینی را که برای تقویت و هماهنگی عصب و عضله بود انجام دادند.در ادامه مهارت کنترل روی پا هم به بچه ها آموزش داده شد که دقایقی هم به صورت گروه دو نفره کنترل روی پا را تمرین کردند.

گزارش تصویری

اخبار مرتبط