کلاس علوم و آزمایشگاه- دبستان ۲ پسرانه- پایه پنجم- ۱۶ اردبیهشت ۱۴۰۲

  1. آزمایش رنگی کردن گل توسط آقای علیرضا صالحی

۲) آزمایش بطری حجیم یخ توسط آقای علیرضا صالحی

اخبار مرتبط