کلاس علوم آهن ربایی (۱۴۰۱/۱۱/۱۵)

دختران عزیزم در پایه ی چهارم ، آزمایش های متفاوتی با انواع آهن ربا انجام دادند. درست کردن قبله نما ، دادن خاصیت اهن ربایی به پیچ ، حرکت دادن براده ی آهن از زیر کاغذ و … از آزمایش های جذاب چهارمی های میزان بود.

سرکار خانم زارعی

معلم محترم علوم

اخبار مرتبط