کلاس خلاقیت/پایه پنجم دخترانه/۲۷ مهرماه ۱۴۰۲

دختران پنجمی میزان ، قلم در دست گرفتند ، با یک خطکش ، اندکی دقت و تمرکز ، رنگهای دلنشین و سرانگشتانی هنرمند ، رسم زیبایی در کلاس خلاقیت ، ترسیم کردند.

باشد که رشدی در دقت و تمرکز و خلاقیت آنان باشد.

اخبار مرتبط