کلاس احکام – پایه هفتم

کارگاه آموزش وضو: آموزش تئوری در کلاس انجام شد و به صورت عملی همه دانش آموزان وضو گرفتند و در نهایت مفهوم موالات به خوبی دریافت شد.

اخبار مرتبط