کسب رتبه دوم فوتبال در منطقه ۲-دبیرستان دوره دوم – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم توانستند با مربیگری جناب آقای درزی؛ دبیر با سابقه تربیت بدنی، رتبه دوم مسابقات فوتبال منطقه ۲ شهر تهران را به دست آورند. به همین مناسبت در مراسمی توسط مربیان محترم؛ آقای مقیمی، حاج آقا گلپایگانی، حاج آقا میرزایی و حاج آقا عسگریان از این عزیزان تقدیر بعمل آمد. برای دانش آموزان موفقیت را در کلیه مراحل زندگی آرزو داریم.

اخبار مرتبط