کتاب قرآن/پایه اول دخترانه/۱۸ بهمن ۱۴۰۲

💫با عنایت باب الحوائج ،حضرت موسی بن جعفر و در ظل توجهات ایشان روز گذشته مراسم اهدای کتاب های قرآن برگزار شد.

🕯در کنار مادربزرگ محبوب کلاس اول، مراسم سینه زنی کوچکی به پا کردیم، مادربزرگ برایمان در مورد امام کاظم صحبت‌ کرد، با هم در مورد کنترل خشم گفتگو کردیم سپس داستانکی درباره آن برایمان تعریف کرد… 

🧕🏻و در انتها کتاب های قرآن را به دختران‌مان هدیه دادیم. 

🍀باشد که به دعای هفتمین امام مظلوم مان در زیر سایه ی قرآن کریم با سعادت و عاقبت بخیری زندگی کنیم.

اخبار مرتبط