کارگاه هنر

تلفیقی از خلاقیت و شادابی در روش میزان

کارگاه هنر

دانش آموزان دبستان پسرانه میزان زیر نظر استاد برجسته هنر ، جناب آقای نصیری ، می آموزند چگونه می توان از هر ابزاری که حتی ممکن است در نگاه اول بی مصرف بیاید، کارهای خلاقه ای بسارند که در زندگی شان قابل استفاده باشد .
این کلاس همراه با لذت و نشاط فراوان برگزار می شود .

اخبار مرتبط