کارگاه نجاری – پایه هفتم

دانش آموزان پایه هفتم در کلاس کارگاه با درست کردن رحل قرآن با مهارت هایی از جمله اندازه گیری،برش،اتصال قطعات و… آشنا میشوند

اخبار مرتبط