کارگاه تربیت مربی روش میزان

در مهر ماه ۱۳۹۵ در شهرستان کرج برگزار شد :

چهارمین دوره تربیت مربی روش میزان

برای چهارمین بار در سال ۱۳۹۵ دوره تربیت مربی روش میزان ، این بار در شهرستان کرج برگزار شد . 

باسمه تعالی
موسسه فرهنگی آموزشی میزان كرج با همکاری موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان تهران برگزار کرد :
کارگاه تربیت مربی روش میزان

ویژه مربیان و علاقمندان به تربیت

مهرماه ٩٥
مدت کارگاه :۲۱ ساعت

  • کارگاه تربیت مربی روش میزان به روش میزان اجرا شد.
  • هزینه کارگاه شامل پذیرایی از مهمانان و اعطای اقلام مرتبط با کارگاه نیز بود.
  • شرایط اسکان شبانه برای متقاضیان شهرستانی فراهم بود. 
  • هنرجویان کار نمای ارزشیابی عملکرد و گواهینامه دوره تربیت مربی روش میزان را دریافت خواهند نمود.

اخبار مرتبط