ژیمناستیک کلاس سوم

تمرینات پایه و بسیار مهم که شامل حرکات انعطافی و کششی و چابکی میباشد که بچه ها بعد از یک نرمش عمومی به سراخ حرکات پایه و بنیادی رفتیم و اجرا کردیم

SAM_0091

اخبار مرتبط