چگونه پیمانه کنیم/پایه پنجم دخترانه/۱ آدر ماه ۱۴۰۲

چگونه پیمانه کنیم ؟؟؟!!!

در کلاس خلاقیت پنجمی های میزان ، با پیمانه های مختلف ، مقادیر مشخصی از مایعات را پیمانه کردیم.

ما فقط با داشتن دو ظرف ۵ و ۳ لیتری ، ۴ و ۷ لیتر آب را مشخص کردیم.

سپس در ظرف ۸ لیتری حاوی شیر و با داشتن دو پیمانه ۵ و ۳ لیتری ، شیر را به دو قسمت مساوی یعنی ۴ لیتری تقسیم کردیم .

برای این نتایج ، بارها و بارها ، آزمون و خطا داشتیم ، اما در نهایت با دقت و خلاقیت و پشتکار ، توانستیم سوال برگه ی رمز را حل کنیم.

در این کلاس هیجانی و لذت بخش ، هوش استدلالی و تجسمی و تحلیلی ، قدرت می گیرد و خلاقیت در ارائه ی راه حل ، مهم است .

اخبار مرتبط