پیش دبستان پسرانه میزان

معرفی مقطع

در سال ۱۳۸۳ نهال دبستان میزان در غرب شهر تهران کاشته و در ماه مهر همان سال با باران لبخند‌های نوآموزان پیش دبستانی و کلاس اوّلی، برای نخستین بار آبیاری شد.

تــور مجــازی

کادر پیش دبستان

آقای غلامرضا فارسی جانی

معلم راهنمای پیش دبستان

آقای محمد رضا دهقانی

روابط عمومی پیش دبستان

آقای محسن خداداد بهمن

مربی پیش دبستان

آقای داوود چهره گشا

خدمتگزار پیش دبستان

آقای پیام مبارکی

مربی پیش دبستان

آقای هیراد گرشاسپی

مربی پیش دبستان

آقای حسین ایزدی

مربی پیش دبستان

آقای حسین ایزدی

مربی پیش دبستان

آقای مانی راستگو صومعه

مربی پیش دبستان

آقای محمد رضا اسدپور

مربی پیش دبستان

آقای عرفان جرکنی

مربی پیش دبستان

آقای محمد امین میرزا علی

مربی پیش دبستان

آقای امیر رضا عیوضی

مربی پیش دبستان

آقای طه مسعودی

مربی پیش دبستان

ویدئوهـای دوره

اخبار پیش دبستان پسرانه میزان