پیش دبستان دخترانه میزان

تــور مجـازی

کادر آموزشی پیش دبستان

مدیریت
سیده کریمه سیدموسوی
نماینده مؤسسه
زینت آیت اللهی
معاونت
سودابه شمشیری
مسئول انتشارات
زیور ایطا
مسئول پایه پیش دبستان
صفورا ارجمندی
مربی پیش دبستان ۱ و ۲
خانم فاطمه سادات موسوی بیوکی ( حسینی )
مربی پیش دبستان ۲
فتانه سید هنجن
مشاور
مریم کوهپایه
مربی خط
سمیه حمزه خانی
ورزش
خانم طیبه فاطمی
مهماندار
الهام دهقان

تصـاویر فعالیت‌های پیش‌دبستان

فعالیت‌های پیش‌دبستان ناظر بر اصـول میـزان

گفتگو

مهارت های کلامی
مهارت های اجتماعی
مهارت های دقت و تمرکز
مهارت های حل مسئله
مفاهیم علوم

مهارت

مهارت های زندگی
فعالیت های تقویتی دست ورزی
فعالیت های تقویت دقت و تمرکز

بازی و ورزش

بازی های مرحله ای
فعالیت های حرکتی
مفاهیم ریاضی
ورزش

هنر

تقویت خلاقیت
کلاژ

اردو

اخبار پیش دبستان دخترانه میزان