پیامبر مهربانی(ص) /پایه چهارم دخترانه/۲۰ مهرماه ۱۴۰۲

✨✨هر روز در کلاس یک مهمان داشتیم. مهمانی که یک نامه برایمان می فرستاد. همه ی نامه ها از مردی تعریف می کردند و از سفری سخت می گفتند و ما دانش آموزان کلاس چهارم هر روز یک صفت از نامه را پیدا می کردیم و از تابلوی روبرویمان آن صفت را جدا می کردیم. یک روز فهمیدیم مهربان است روز دیگر حدس زدیم دوستدار حیوانات است بار دیگر نظافت به چشممان آمد و نهایتا بعد از یک هفته نام بزرگمرد دنیای اسلام، پیامبر مهربانی، بر روی تابلو نمایان شد.✨✨

اخبار مرتبط