پروژه ساخت بتن – پایه هفتم

در این پروژه دانش آموزان با طرز تهیه بتن و مفاهیمی همچون تاثیر دانه بندی بر مقاومت آشنا می شوند

اخبار مرتبط