پرسنل متوسطه دوم

آقای حمیدرضا آیت اللهی

دبیر

مهارت‌های زندگی 

آقای احمدرضا اعرابی

دبیر

فیزیک ۲

آقای علیرضا پوررضا

دبیر

عربی پایه (تست)

آقای جواد جعفرپور

دبیر

آزمایشگاه شیمی ۱ و آزمایشگاه شیمی ۲ 

آقای جعفر ملکی

دبیر

فارسی ۱، فارسی ۲، نگارش ۲ 

آقای ولی‌الله تائبی

معلم راهنما

آمار و احتمال، ریاضی و آمار ۳، ریاضیات گسسته، هندسه ۳، مشاوره دوازدهم 

آقای عل‍‍ی اکبر جباری

دبیر

منطق

آقای سیدابوالقاسم حسینی بیوکی

معاون پرورشی

تاریخ ایران و جهان ۱ و ۲، جغرافیا دهم و جغرافیا ۲ 

آقای افشین خدابخش

دبیر

فیزیک ۱ و آزمایشگاه

آقای هرمز خراسانی

دبیر

علوم و فنون ادبی ۱ و علوم و فنون ادبی ۲ 

آقای مهدی خرم نژاد

دبیر

فیزیک ۳ و آزمایشگاه ریاضی و تجربی

آقای مهدی دادگسترنیا

مدیر

حسابان ۲، روانشناسی

آقای مسعود دانش زند

دبیر

شیمی ۳

آقای ابراهیم درزی

دبیر

تربیت بدنی ۱، ۲ و ۳ 

آقای مهدی ذوالفقاری

دبیر

زبان‌های خارجی ۲ و ۳

آقای محمدعلی صمدی

دبیر

تاریخ معاصر ایران

آقای سیدمحمدرسول رضوی

معلم راهنما

حساب، حسابان ۱، هندسه پایه، ریاضی ۲ تجربی، مشاوره یازدهم 

آقای وحید سلامت

دبیر

تاریخ ۳ و جغرافی ۳

آقای علی سلطان محمدی

معلم راهنما

مشاوره دهم ، قرآن دهم، دینی ۱ 

آقای محمدهادی شایسته

مدیر دروس و

کمک معلم راهنمای دوازهم

اقتصاد، اقتصاد پایه و ‌هندسه، ریاضی و آمار دهم انسانی

آقای سید علیرضا عظیمی حسینی

دبیر

زمین شناسی و محیط زیست

آقای سیدساسان عظیمی حسینی

معاون آموزشی

زیست شناسی ۱ و ۲، سلامت و بهداشت، شیمی ۱، شیمی ۲

آقای مهرداد مالکی

دبیر

نگارش ۱ 

آقای سعید مدرسی

دبیر

دینی ۲ (عمومی و انسانی) ، سواد رسانه 

Untitled
آقای محمدحسن مرصعی

دبیر

جامعه شناسی ۳

آقای حسین معرفتی

دبیر

ریاضی ۱، قرآن ۲ 

آقای غلامرضا ملاپور

دبیر

تربیت بدنی ۱، ۲ 

آقای محمد میرزایی

دبیر

فلسفه ۱ و فلسفه ۲، منطق و روان شناسی پایه

آقای هادی ناصری

دبیر

تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۳ 

آقای محسن ولی

دبیر

علوم و فنون ادبی ۳، فارسی ۳، نگارش ۳

آقای سیدکاظم هاشمی گلپایگانی

دبیر

عربی ۱ و عربی ۲ و عربی ۳ 

آقای علی یوسفی

دبیر

ریاضی و آمار ۲، هندسه ۲

آقای ابوالفضل مقیمی

معاون اجرایی

آقای حامد بهرامی راد

متصدی سایت

آقای قربان‌علی رحیمی

خدماتی

آقای محمدرضا شایسته

امور فنی

آقای جواد عبدالمحمدی

فناوری
و دبیر زبان دهم

آقای مجتبی عسگریان

نظامت

آقای معراج نصیری زادلتوم

سرایدار

آقای امید خدام

دبیر
زیست شناسی ۳

آقای امیر طه حکیم زاده

کمک معلم راهنما و مسئول رسانه

آقای سیدامیرمهدی میرعشق الله

کمک معلم راهنمای دهم

آقای محمدرضاعظیمی

دبیر آزمایشگاه فیزیک ۲

آقای متین شاه منصوری

کمک معلم راهنمای یازدهم

آقای حسین نوعی

دبیر جامعه شناسی ۱ و ۲ و هویت اجتماعی دوازدهم

آقای سعید شعبانی

دبیر آمادگی دفاعی