پایگاه تابستانی ۱۴۰۲ دبیرستان دوره دوم میزان

🔻کلاس فوق برنامه آرایشگری استاد بزرگوار : جناب آقای جعفرزاده دبیرستان دوره دوم میزان👇👇👇
🔻کلاس فوق برنامه خوش نویسی استاد بزرگوار : جناب آقای سلطان محمدی دبیرستان دوره دوم میزان👇👇👇

🔻کلاس فوق برنامه سیری در نهج البلاغه استاد بزرگوار : جناب حجت السلام رفعت دبیرستان دوره دوم میزان 👇👇👇

🔻کلاس فوق برنامه فوتبال استاد بزرگوار : جناب آقای درزی دبیرستان دوره دوم میزان👇👇👇

🔻کلاس فوق برنامه والیبال استاد بزرگوار : جناب آقای ملاپور دبیرستان دوره دوم میزان👇👇👇

🔻کلاس فوق برنامه کارتهاستاد بزرگوار : جناب آقای دیوانیدبیرستان دوره دوم میزان👇👇👇

اخبار مرتبط