پایگاه تابستانی- کلاس معرق کاری- دبستان پسرانه دوره دوم- تابستان ۱۴۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

بپه در کاس معرق کاری، مهارت کار با اره مویی و ساخت وسایل تزیینات و دکوری را یاد می گیرند

 

 

اخبار مرتبط