پایگاه تابستانی – دبیرستان میزان (دوره دوم) -۱۸ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

چند نکته در خصوص پایگاه تابستانی دبیرستان میزان :

۱. کلاس های پایگاه تابستانی شامل چهار بخش : علمی (درسی) ، مهارتی ( آشپزی، پیرایشگری و …) ، فوق برنامه (سیرمطالعاتی، جریان شناسی و …) و ورزشی است.

۲. در کنار کلاس های فوق، سه اردوی تفریحی نیز در نظر گرفته شده است. (دو اردوی یکروزه کوه نوردی و یک اردوی دو روزه ی خرما کلا)

۳. با توجه به شروع مفاهیم درسی سال آینده در کنار کلاس های فوق برنامه و مهارتی ، حضور کلیه دانش آموزان ضروری است.

۴. برنامه شخصی دانش آموزان پایه دهم به یازدهم (که بر اساس پیش ثبت نام وی تنظیم شده است) به همراه کارنمای نیمسال دوم تقدیم شده است.

۵. برنامه شخصی دانش آموزان پایه نهم به دهم ( که بر اساس پیش ثبت نام وی تنظیم شده است) از دفتر دبیرستان دوره دوم قابل دریافت است.

۶. مهلت ثبت نام قطعی و واریز وجه  : یکشنبه ۱۱تیر ۱۴۰۲

اخبار مرتبط