وقت نماز است/پایه دوم دخترانه/۹دی ماه ۱۴۰۲

✨️بسم الله الرحمن الرحيم ✨️

📿در پایه دوم می‌خواستیم با هم اوقات نماز را یاد بگیریم، حال اگر از طریق تصویر یاد بگیریم قطعا بهتر در ذهن ما شکل خواهد گرفت. تصویر را خودمان با تقسیم بین همکلاسی ها و با همکاری یکدیگر کشیدیم. به صورت تصادفی مسئولیت هر بخش از تصاویر به عهده یکی از همکلاسی ها گذاشته شد. یک نفر کوه، یک نفر آسمان هنگام طلوع، یک نفر ساختمان، یک نفر خورشید، دیگری آسمان غروب و….

🎨حالا موقع کشیدن تصاویر شد. هر یک از دانش‌آموزان با ابزار های متنوع نقاشی مثل آبرنگ، مداد رنگی، پاستل و…. به نقاشی پرداختند.بعضی از بچه ها حتی به شکل کاردستی آن را ساختند.

🌄⏰️حالا مواقع نماز توسط معلم و با نقاشی و کاردستی های دانش‌آموزان اجرا شد.خورشید از پشت کوه درآمد و وسط آسمان رفت و غروب کرد… حالا با تصاویر ساخته شده توسط بچه ها اوقات نماز را دیدیم و به خوبی یادگرفتیم.

اخبار مرتبط