هفته کتاب و کتابخوانی

بسمه تعالی

با عرض سلام و آرزوی سلامتی

در هفته کتا ب و کتابخوانی هستیم و با آقا پسرها تصمیم گرفتیم تا کتابخانه ی پایه سوم را راه اندازی کنیم.کتاب ها در کتاب خانه مرتب چیده شد و فیش های تحویل کتاب آماده شد و سپس روز باز گشایی فرا رسید…

اخبار مرتبط