هفته دوم بهمن ماه پیش یک

باسلام
گزارش این هفته کلاس پیش یک خدمتتان ارائه میگردد.
در این هفته فعالیت نواموزان به شرح ذیل بوده:
در روز شنبه نوآموزان به همراه مربیان
صبحگاه و سوره توحید را باهم همخوانی کردند.
و به بازی جدید حلقه محرک پرداختند این بازی به سرعت عمل حرکت نواموزان کمک میکند
در ادامه به فعالیت خمیر بازی که نوآموزان باید با قالب هایی که در اختیارشان قرار می گرفت اشکالی را درست می کردن.
در آخرین فعالیت روز شنبه به بازی بلوک های خانه سازی پرداختند.
در روز دوشنبه نوآموزان ب همراه مربیان
صبحگاه و سوره قران را همخوانی کردند.
و سپس به خمیر بازی و بازی جدید ملوان و کوسه پرداختند
بعد به حیاط رفته و بازی هایی از قبیل: استوپ یخ ، استوپ هوایی و …
و در آخر نوآموزان به دیدن انیمیشن مهارت های زندگی پرداختند و بعد از تماشای آن نوآموزان به همراه مربیان نشستند و درباره ی این که از دیدن این انیمیشن چه چیزی از آن آموختند.

اخبار مرتبط