هفته اول بهمن پیش۱

باسلام

گزارش این هفته کلاس پیش یک خدمتتان ارائه میگردد.

در این هفته فعالیت نواموزان به شرح ذیل بوده:

در روز شنبه نوآموزان به همراه مربیان

صبحگاه و سوره توحید را باهم همخوانی کردند.

و سپس به بازی جدید مار و پله که بسیار برای نوآموزان جذاب بود پرداختیم.

در ادامه به فعالیت خمیر بازی که نوآموزان باید با قالب هایی که در اختیارشان قرار می گرفت اشکالی را درست می کردن.

و بعد به بازی گرگ و خرگوش که باید بچه ها سکوت کرده و حرکتی نکنند تا گرگ آنها را بگیرد.

در آخرین فعالیت روز شنبه به بازی بلوک های خانه سازی پرداختند.

در روز دوشنبه نوآموزان ب همراه مربیان

صبحگاه و سوره قران را همخوانی کردند.

و سپس به بازی لگو ریز که نوآموزان با استفاده از خلاقیت یک شکلی را درست بکنند.

در ادامه به فعالیت نقاشی با آبرنگ پرداختندکه نوآموزان عزیز با موضوع آزاد نقاشی های بسیار زیبایی کشیدند.

بعد به حیاط رفته و بازی هایی از قبیل: استوپ یخ ، استوپ هوایی و …

و در آخر نوآموزان به دیدن انیمیشن مهارت های زندگی پرداختند و بعد از تماشای آن نوآموزان به همراه مربیان نشستند و درباره ی این که از دیدن این انیمیشن چه چیزی از آن آموختند.

اخبار مرتبط