نقطه چین صورت پایه اول

دبستان دخترانه میزان

?️?️عزیزانمان برای آماده شدن به دنیای نوشتن، ابتدا نقطه چین قاب عکس خود را به یکدیگر وصل کرده سپس عکس خود یا یکی از کسانی که دوست شان دارند را نقاشی کردند.?️?️

سرکار خانم پورمندی

معلم محترم پایه اول

اخبار مرتبط