موضوع سفالگری  من می ساز م بیننده  بگه من چی ساختم  سوم ۲۶ دی ماه

سلام

موضوع سفالگری  من می ساز م بیننده  بگه من چی ساختم  سوم ۲۶ دی ماه

باید سفالگری را به عنوان تجلی فعالیت ذهن و خلاقیت و ابداع هنری انسان‌های گذشته ارج نهاد. زیرا سفالگری هنری همگانی بوده که نه تنها سلیقه ابداع کننده، بلکه نشانه‌های معینی از زندگی اجتماعی و دوره زندگی و ویژگی‌های مادی و معنوی آن را به ما نشان می‌دهد، و وسیله مستقیمی برای شناسایی تمدن شهرها، اقوام و ادوار مختلف است. زیرا هر ملتی برای تزئین سفال‌های خویش، نشانه، اشکال و تزئینات ویژه خود را به کار می‌برده است.

دانش آموزان  از گِل بازی لذت فراوانی می برند و از نظر روحی و روانی ارضا می شوند و با قوه ابتکار و خلاقیت خویش چیزهای نو می سازند و می توانند به تصورات و تخیلات خویش جامه عمل پوشانده و آن را به شکل مجسم در آورند. دانش آموزان به هنگام این بازی نتیجه اعمال خود را که باعث بالا بردن اعتماد به نفس می گردد، مشاهده می کنند، فکر می کنند، تصمیم می گیرند و با به کارگیری قوه تخیل و تصور چیزی خلق می کنند و با رضایت خاطر در باره آنچه که ساخته اند سخن می گویند و بر روی آن اسم می گذارند.

 

دانش آموزان فعالیت های خود را به صورت گروهی انجام دادند در این فرایند آموزشی  باید مدت زمانی که نیاز دارند با هم در باره چیزی که می خواهند بسازنند  با هم صحبت کرده و به توافق برسند . و ………

 

 

اخبار مرتبط