موضوع سفالگری  ساخت کارت تبریک  مادر با گِل ( نقش برجسته ) پایه اول ب ۴ دی ماه

سلام

موضوع سفالگری  ساخت کارت تبریک  مادر با گِل ( نقش برجسته ) پایه اول ب ۴ دی ماه

باید سفالگری را به عنوان تجلی فعالیت ذهن و خلاقیت و ابداع هنری انسان‌های گذشته ارج نهاد. زیرا سفالگری هنری همگانی بوده که نه تنها سلیقه ابداع کننده، بلکه نشانه‌های معینی از زندگی اجتماعی و دوره زندگی و ویژگی‌های مادی و معنوی آن را به ما نشان می‌دهد، و وسیله مستقیمی برای شناسایی تمدن شهرها، اقوام و ادوار مختلف است. زیرا هر ملتی برای تزئین سفال‌های خویش، نشانه، اشکال و تزئینات ویژه خود را به کار می‌برده است.

دانش آموزان  از گِل بازی لذت فراوانی می برند و از نظر روحی و روانی ارضا می شوند و با قوه ابتکار و خلاقیت خویش چیزهای نو می سازند و می توانند به تصورات و تخیلات خویش جامه عمل پوشانده و آن را به شکل مجسم در آورند. دانش آموزان به هنگام این بازی نتیجه اعمال خود را که باعث بالا بردن اعتماد به نفس می گردد، مشاهده می کنند، فکر می کنند، تصمیم می گیرند و با به کارگیری قوه تخیل و تصور چیزی خلق می کنند و با رضایت خاطر در باره آنچه که ساخته اند سخن می گویند و بر روی آن اسم می گذارند.

………در این جلسه دانش آموزان کارت تبریکی را به مناسبت روز مادر بر روی گِل به صورت نقش برجسته می سازند که در روز مادر تقدیم به مادران گرامی خواهد شد .

……… این فعالیت مشترکا توسط مربی و دانش آموزان انجام گرفت .

بقیه توضیجات در فیلم و عکس ها

 

 

اخبار مرتبط