موضوع زیبا نویسی پایه دوم شنبه ۳۰ دی ماه   ( گلدان های پرگلی را که آورده بودند کنارحوض قرار دادند )

سلام

موضوع زیبا نویسی پایه دوم شنبه ۳۰ دی ماه   ( گلدان های پرگلی را که آورده بودند کنارحوض قرار دادند )

 • به تمام دانش آموزان پایه دوم که حاضر بودند سرمشق داده شد .
 • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین می کنند و باید پیش آقای یوسفی و بنده آمده و غلط گیری کرده و توضیحاتی در باره نوشت هایشان بدهیم .
 • سر مشق را با نرم افزار چلیپا نوشته و روی پرده نمایش و توضیحات لازم را می دهم
 • همکارم نیز روی برد به صورت تحریری نوشته و توضیحات لازم را می دهد .
 • از ۵۷ نفر دانش آموز که امروز آمدند تعداد ۴۸ نفر تکلیف انجام نداده بودند
 • نه نفر نیزدفترنیاورده بودند
 • همکارم سر مشق های هفته گذشته تک تک دانش آموزان را که در منزل تمرین کرده اند بررسی نموده وبرای آنانی که تکلیف آورده بودند  توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
 • متاسفانه کم کاری در پایه دوم نسبت به پایه های دیگر بیشترمشهود است نام آنان در دفترچه ای که بدین منظور تهیه شده نوشته می شود
 • بعضی از دانش آموزان سعی خود را می کنند .
 • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
 • بنده و همکارم سعی خود را در این زمینه انجام می دهیم بقیه پیگری ها باید از سوی ………….
 • بقیه توضیحات را در عکس و فیلم مشاهده بفرمائید .

اخبار مرتبط