معاینات بهداشتی/دبستان دخترانه/۷آبان ماه ۱۴۰۲

به نام خدا

در هفته سوم و چهارم مهرماه ،همه دانش آموزان دبستان یک و دو مدرسه به ترتیب پایه ،به دقت از جهت مو،معاینه و بررسی شدند و الحمدلله همه دانش آموزان سالم ارزیابی شدند.

از اولیاء محترم دانش آموزان خواهشمند است جهت پیشگیری از هر گونه آلودگی احتمالی،هر دو هفته یکبار موهای دختران عزیزمان را در منزل بررسی نمایند  و در صورت آلودگی به مدرسه اطلاع دهید.

ضمنا در هفته سوم آبان ماه ،به صورت رندوم معایناتی به صورت مجدد صورت خواهد گرفت.

اخبار مرتبط