مراسم زیارت عاشورا – دبیرستان پسرانه دوره دوم – ۱۷ آبان ۱۴۰۲

با تصمیم شورای فرهنگی پایه دهم قرار شد من بعد روزهای چهارشنبه صبح، مراسم زیارت عاشورا توسط دانش آموزان در صبحگاه برگزار گردد.
زمان بندی برنامه:
صبحانه : ۶:۴۵ الی ۷:۱۰
زیارت عاشورا:۷:۱۰ الی ۷:۲۵

اخبار مرتبط