محفل قرآنی پایه هشتم

دانش آموزان پایه هشتم با همکاری هم و راهنمایی جناب آقای ملایی (معاون قرآنی) و جناب آقای میری (معلم راهنمای پایه هشتم) ، اولین محفل قرآنی پایه هشتم را برنامه ریزی و اجرا کردند.

سین این برنامه شامل پخش کلیپ اعجاز قرآن ، دکلمه خوانی ، مسابقه و … بود.

در پایان از دانش آموزان در حیاط مدرسه در قالب ایستگاه صلواتی ایام فاطمیه ، پذیرایی به عمل آمد.

 

اخبار مرتبط