محفل قرآنی/دبستان دخترانه/۲۲ اسفند ۱۴۰۲

سلام…

🌙سلام ماه شب‌‌زنده‌داری‌های قشنگ

🌿سلام ماه روزه‌داری و عبادت

🌙سلام ماه مهربونی که

🔆سحر‌ی‌ خوردن و افطار کردن‌هاش،پر از حس بندگیه…

✨️ماهی که شب‌های قدرش‌،بهتر از هزار ماه از زندگیه…

🌱سلام ماه گرسنگی‌ها و تشنگی‌ها برای خدا…

🌧ماه اشک‌های پاک و بی ریا…

🌸ماه دوستی‌ها و لبخندها…

🦋ماه در بند بودن شیطان و پر کار شدن فرشته‌ها…

📿✨️امروز دخترخانم های روزه‌دار میزانی،همزمان با شروع ماه مبارک رمضان بعد از اقامه‌ی نماز،در محفل قرائت آیات نورانی قرآن کریم شرکت کردند.✨️📿

اخبار مرتبط