مجمع قرائت قرآن کریم

طبق روال هر ساله دبیرستان دوره اول میزان ، در طول سال تحصیلی چهارشنبه ها جلسه ی مجمع قرائت قرآن کریم ، توسط جناب آقای دکتر خراسانی ؛ قاری بین المللی و حافظ کل قرآن کریم ، برقرار می باشد. رضایتنامه شرکت در این جلسه نورانی به دانش آموزان تحویل داده شده است.

 

اخبار مرتبط