ما هم هستیم/دبستان دخترانه/۲۲ بهمن۱۴۰۲

🤝🏻🇮🇷✊🏻باز هم‌به قول مان وفا کردیم! آمده بودیم‌به رسم هرسال بگوییم ما هم‌هستیم! قد و قامتمان به انبوه جمعیت بزرگترها نمی رسید ولی همان پرچم هایی که تند تند در هوا تکان داده می شد، ستونش در دستان کوچک ما بود!

😊🤩و بالاخره به وعده گاه مان رسیدیم! لبخندهای مان هر لحظه پر رنگ‌تر می شد از دیدن چهره های آشنا! دوستمان! معلم هایمان! یکی از بچه های پایه بالاتر که هم سرویس مان بود! مدیرمان!

🇮🇷📸🎨 و یکی یکی یکدیگر را پیدا کردیم و به بهانه ی سقف پرمهر میزان و میزهای کاردستی و رنگ‌آمیزی، ستونی شدیم ستودنی در جشن تولد انقلاب اسلامی مان!

✨️انقلابی که سهم‌ماست از زندگی و باید بسازیمش!

✨️بزرگش کنیم و مراقبش باشم تا میوه های ظهور دهد!

🍀ان‌شاالله…🤲🏻

اخبار مرتبط