ماه مبارک رمضان

مژده ای منتظران ماه خدا آمده است
ماه شبهای مناجات و دعا آمده است
ماه دلدادگی بنده به معبود رسید
بر سر سفره ی شاهانه، گدا آمده است

ماه عبادت های عاشقانه ، نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه بر شما عزیزان مبارک باد.

اخبار مرتبط