قصهٔ مدرسهٔ میزان در رادیو بله

پنجمین قسمت از رادیو بله رو شنیدی؟

در قسمت پنجم از «رادیو بله» میزبان مهدی دادگسترنیا، مدیر دبیرستان دورهٔ دوم میزان، و محمدجواد علی‌اکبریان، مدیر دبستان دورهٔ اول میزان، هستیم و قصهٔ مدرسهٔ میزان 👈🏻 @raveshmizanworkshop رو می‌شنویم.

 

اخبار مرتبط