قرار قدردانی/پایه دوم دخترانه/۲۶ مهرماه ۱۴۰۲

در کلاس قرآن و هدیه های آسمانی پایه دوم «بسته قرار هفتگی» را باهم ساختیم و اولین قرار هفتگی را باهم گذاشتیم. اولین قرار هفتگی ما( مهارت های رفتاری) تمرین تشکر کردن است.

دختران عزیز ما این بسته را با خود به خانه می آوردند و با توجه به هر موقعیتی که با آن مواجه شدند ، یکی از روش های قدرشناسی را انجام میدهند.

آن را روی کاغذ های مخصوص مینویسند و داخل پاکت هایی که خودشان ساخته اند،می گذارند. یک هفته برای این تمرین فرصت هست .سه شنبه هفته بعد منتظر پاکت های پر از تجربه های قدردانی دخترانمان هستیم🤩

اخبار مرتبط