فعالیت هفته چهارم پیش یک

به نام خداوند مهربان
باسلام
گزارش این هفته کلاس پیش یک خدمتتان ارائه میگردد.
در این هفته فعالیت نواموزان به شرح ذیل بوده:
در روز شنبه نوآموزان به همراه مربیان
به اردو رفتن مجموعه شهید خوراکیان
و به بازی کردن پرداختند.
در روز دوشنبه نوآموزان ب همراه مربیان
صبحگاه و سوره قران را همخوانی کردند.
بعد نوآموزان به اتاق بازی رفته و مشغول بازی شدند
در ادامه کار با قیچی انجام دادند و سپس به فعالیت میخ و چکش پرداختند.
و در آخر نوآموزان به مناسبت شهادت حضرت هادی به کمک مربیان هیئت را برپا کردند
و در روز چهارشنبه نواموزان به همراه مربیان
به کارگاه رفتند و ب فعالیت سفال بازی پرداختند
و بعد کاردستی و قایم موشک و گل یا پوچ پرداختند
.

اخبار مرتبط